قسمتی از محتوا به دلیل نا مناسب بودن توسط مدیریت بیان حذف شد

 

شبگرد اخطار

*************************

**********************

******************

*************

 

;))))))))

 

عاقو من پسرم

 

اصا با بیان نمیشه شوخی کرد