به این میگن مخ زدن

واقعا باید یاد گرفت


و یه نکته تا کسی نخواد مخشو بزنی هیچوقت نمیتونی مخشو بزنی مگه اینکه خودش بخواد