در زمان های خیلی دور ک دوران طفولیتمون بود یه نوع کل کلی که با دخترا داشتیم این بود که بهشون میگفتیم

 

پسرا شیرن مثل شمشیرن دخترا بادکنکن بادشون کنی میترکن

 

و دخترا هم که جوابی نداشتن میگفتن

نخیرم دخترا شیرن مثل شمیشیرن  پسرا بادکنکن بادشون کنی میترکن

 

حالا این سوال پیش امده چرا دخترا بادکنکن؟  دی:/

 

 گفتم این سر ظهری بزنم تو برجک دخترا  که زیاد پرروو نشن 😁😁😁😁

😂😂😂😳😳

 

خواهشا به کسی بر نخوره