بلاخره تموم شد

 

در کل کنکور بدی نبود   فقط یه مقداری وقت کم اوردم  رو یه تعداد سوال زیاد موندم حیف شد رتبم  میتونست خیلی بهتر بشه  

15 تا 20 سوالش میتونستم حل کنم وقت کم اوردم موند :(  زبانم اصا وقت نیاوردم بزنم     حیف شد امید داشتم  تهران بیارم   میریم طرفای همدان مشهد شمالیناا

یه کلکی هم که زده بودن امسال جای سوالات دینامیک رو تغیر داده بودن  اول پایه بود بعد پیش

استرسم اصا نداشتم   خخ  مامانم به اندازه 40 تا کنکوری استرس داشت به جاش

 

صبحی خواستم پست بزارم نشد