جنس مخالف همیشه واسه رل زدن نیست بعضی وقتا میتونه بهترین رفیقت باشه

:))