ارزوی موفقیت کنم واسه دوستای کنکوری که تو این یه سال کلی زحمت کشیدن کلی دلشون گرفت  کلی سختیارو تحمل کردن کلی داستان

 

 و کلیات دیگری  که فقط خودشون میدونن و شاید خداشون

 

الانم فک کنم در حال حل کردن تست زیست باشن و امیدوارم که بتونن  موفق باشن و بع ارزوهاشون برسن

واسه  ککنوری های اینده هم  ارزوی موفقیت میکنم از همین تریبون

نصیحت برادرانه  از همین حالا خوب بخونید  که نرید قهوه ای کنید روز کنکور

دنیای مجازی یه دنیای زودگذر  یه دوستایی زود گذر که اگه یکیشون خدایی نکرده بمیره  هیکشی خبردار نمیشه به همین راحتی 

دنیای مجازی فقط در حد چنتا کلمه هس