جا داره یه اعتراف بکنم

یکی از کرم های دیگری که من دارم اینه که  هر پستی میبینم دیس لایک میکنم هر پستی خوب یا بد  

کرم دیگه نمیشه کاریش کرد

 

وقتی میبینید یکی دیس لایکتون کرده  قرار نیس حتما متنتون بد بوده باشه

شاید یکی مریض بوده باشه

 

 

 

خیلی لذت بخشه وقتی یکیو اذیت میکنی و عصبانی میشه