دعوت به همکاری📣

در راستای سخنان بعضی افراد مبنی بر بدحجابی زنان که منجر به زلزله میشود،

به دو خواهر بد حجاب جهت تخریب یک ساختمان بتنی با حقوق، بیمه و مزایای مکفی نیازمندیم...!

همچنین دو بانوی شدیدا" بی حجاب جهت گودبرداری!!✋️😂😂شاید دارم بهتر میشم


نه دارم تنهایی بودن رو یاد میگیرم


ممنونم از اسمان