اگه بخوای با به مشکلات فکر کنی همیشه  هستشون  

نکه  غممو ندارم  نه فقط  میخوام  بیخیالش بشیم 

 

ارازل بیایین وسط

 

 

 

 

 

 

 


اهنگ بعدی از اشوان به نام تولد جدیده   به نظر من زیاد قشنگ نیس ولی تو ی کانال دیدم 1 ملیون دانلود داشته