چالشمون اینه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هرکی دوس داشت ادمه بده

که  امسال چیکاره هستی ؟؟؟

سال آینده چیکاره هستی؟؟؟

امسال پشت کتابای دوره دبیرستانم ://////

سال اینده  هم شوهر میکنم :))))))
  عشق است دیگر سن و  سال نمیشناسد خخخخخخخخخ