یه مدتی میدیدم هم دارن دعا میکنن   الهی مریض شم پرستارم تو باشی 

منم مونده بودم این تو کیه که همه میگن

یه شب نشستم 30 40 رکت نماز خوندم  و مناجات با خدا کردم

که مریض شم  برم بیمارستان  این  تو رو ببینم

خداروشکر دعا ها جواب داد

و بلاخره تو  دیده شد

و این هم تو وقتی داشت سرم رو وصل میکرد

 :((((((((((

من دیگه تو نمیخوام :((..