قرار نزول شوهر داشته باشیم  دوستاتون خبر کنید




#خانومای محترمی که میان توی وب  پستای من  قصد توهین ندارن فقط جنبه شوخی داره  اگه کسیو ناراحت میکنه بگه

یه عده هم که  خوششون نیومد رفتن دیگه حتی نیومدن کامنت بزارن   از بقیه هم عذر میخوام