اخه چرا بعضی دخترا میرن ابروهاشونو بر میدارن  واقعا خجالت نمیکشن  زشته بخدا   مگه هر کاریو بعضی پسرا کردن شما هم انجوم باید بدین اخه چرا 

حالا چرا  میرین ارایش میکنین  

زشت نیس 


متاسفم واستون 😑😑😂😂😂😂