فردا تولد یه دوست خیلی خوب  مهربونه

 

تولد اسمان خانمه

 

بش گفتم برو ازدواج کن تا برات جشن بگیرم  گفت من این یه مورد رو  اصا انجام نمیدم   هیچی دیگه  نوبت به تولدش رسید   قشنگ انگار دیروز بود  این حرفو بعش زدم  تولد یکی از دوستان  دیگه بود میگفت از این جشنا برا منم بگیرید منم گفتم تولدت که خیلی دیر  زود ازدواج کن برات جشن  عروسی بگیریم  تا رسید به روز  تولدش

تو دوره کنکور   کمک بسیاری کرد البته بقیه دوستانم کمک کردن

یه تیکه های نابی میگفت

مثلا

خب بریم سراغ جشنمون

 

 

 

 

 

 


دریافت

 

این اهنگ خودش معرفی کرد بهم  خیلی ارومه

 

ولی از فاز اروم بودن در میاییم میرم بالا

 

 

 


دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمیدونم چن سالش میشه ولی بیا شعمارو فوت کن

 

 

 

 

تولدت مبارک رفیق