معنی  جمله ممنون از حضورتون   میدونید چیه ؟!

 

همون برو گمشو  خودمون فقط ادبیشه!

 

در مورد افرادی که بار اولشون به وب کسی میرن صدق نمیکنه