بابام زنگ زده میگه :
هر کُجایی زود میای خونه...


بنظرتون ممکنه فیلم های موجود در درایور D پوشه :
"سخنان علامه جعفری" رو کشف کرده باشه؟🤔😱😂