دخترعموم حامله است. هوس شیرینی کشمشی کرد. با یه بدبختی شییرینی براش پیدا کردیم.

موقع خوردن کشمش‌هاش رو در اورد گفت کشمش دوست ندارم


این روزا ادما 3 دسته


یه عده  رلن پست عاشقی میزران


یه عده سینگلن پست  غمگین میزارن


یه عده هم مث من اوسکولن دارن دارن جک میزارن


از اتاق فرمان اشاره شد یه دسته دیگه هم هستن که دارن با سختی مقابله میکنن 

مردم کرمانشاه  منظورمه واسشون دعا کنید

امیدوارم هرچه زود تر اوضاعشون رو به راه بشه