یه خونه دوبلکس هم نداریم ، پله داشته باشه 🏡

با خانواده که حرفمون شد ، بغض کنیم !


دستمونو بگیریم جلو دهنمون ، بدو بدو پله ها رو بریم بالا

 

خیلی کلاس داره لامصب😂😂😂