این همه ادم بی گناه 


این همه بچه های قد و نیم قد ک بی پدر و مادر شدن 

آتش سوزی پلاسکو 

ریزش معدن 

اینم زلزله کرمانشاه 

یه جای کار میلنگه

فک کنم ادم خوباش دارن از پیشمون میرن 

ادم بداش هم میمونن که بیفتن به جون هم 


امیدوارم هرچه زود تر  این وضع درس بشه و مردم به خونه زندگیشون برگردن

 

تسلیت به تمام مردم کشورم و 


منم چون جز ادم خوبام له زودی میرم حلال کنید دیگه