تا امروز فک میکردم ک چرا پسرا همچین کارایی میکنن  اخه دلیلش چیه غیرتشون چطور اجازه میده   و واقعا واسم مبهم بود کارای دخترانه بعضی پسرا از اونجا شروع شد ک پسر اختیارش گذاشت تو دست دختر و هر کاری خواست زوش انجام داد 

و حالا چطور ؟، 


امروز چنتا استوری تو اینستا دیدم بعضی از دخترا داداش کوچیکشون رو نمیدونم براش لاک زده بودن  روسری کرده بودن سرش و از این جور چیزا مثل عروسک 


بعضی از این پسرا ه وقتی میرفتن پیش دوس دختراشون خودشون میزاشتن در اختیار دخترا   دیگه هر کاری خواستن کردن و این باعث شد ک پسرا بد نام بشن 

 یه عده دیگه   هم  بی جنبه اینارو دیدن خودشون رفتن  از این کارا کردن