این  دخترایی ک صندلی عقب ماشین میشنن  شیشه رو میارن پایین تا باد بزنه تو سرو کلشون   منظورشون چیه ؟؟